Kiên Giang

Các đại lý cấp 1 phân phối tại Kiên Giang

1. CN Kiên Giang: 85, ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, H. Tân Hiệp, Kiên Giang

2. ĐL Trần Húa: Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang


Liên hệ nhân viên thị trường:

Khu vực (huyện)

Nhân viên thị trường

Điện thoại

 Tân Hiệp - Giồng Riềng - Châu Thành - An Biên

 Vũ Phan Dũng

 082 749 99 14

 Hòn Đất - Tân Hiệp - Kiên Lương - Rạch Giá

 Danh Chanh Huy Chét

 082 749 99 16

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis