Kiên Giang

Các đại lý cấp 1 phân phối tại Kiên Giang

1. CN Kiên Giang: 85, ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, H. Tân Hiệp, Kiên Giang

2. ĐL Trần Húa: Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang


Liên hệ nhân viên thị trường, chăm sóc khách hàng:

Khu vực (huyện)

Tên nhân viên thị trường

Điện thoại

 Tân Hiệp - Giồng Riềng

 Vũ Phan Dũng

 0129. 749. 9914

 Hòn Đất - Tân Hiệp - ....

 Danh Chanh Huy Chét

 0129. 749. 9916

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis