0

Thuốc trừ cỏ

WENSON 10WP

(Bensulfuron Methyl 4% W/W + Mefenacet 46% W/W)

Công dụng:

Wenson 50WP  là thuốc trừ cỏ nội hấp, hậu nảy mầm sớm, có tính chọn lọc cao, rất an toàn cho lúa, diệt trừ mạnh mẽ các loại cỏ lá rộng hại lúa như: Cỏ bợ, vảy ốc, rau mác bao, cỏ xà bông,…


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0,375- 0,5 kg/ha, pha 20- 25gr/16 lít nước, phun 320- 400 lít nước/ha, phun thuốc ngay sau khi làm đất đến khi cỏ có 1-2 lá thật. Khi phun mặt ruộng phải bằng phẳng và có nước xâm xấp 3-5cm; giữ nước ruộng liên tục ít nhất 3-5 ngày sau khi phun thuốc.


Thời gian cách ly: không xác định.

1900 9999