0

Thuốc trừ bệnh

TRIDOZOLE 75WP

(Tricyclazole 75% w/w)

Công dụng:

- Tridozole 75WP là thuốc trừ bệnh nhóm Triazole, thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài.

- Tridozole 75WP đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) trên cây lúa.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0.2 – 0.3 kg/ha. Pha 12 –20g/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi lúa trổ 5 – 7% và khi lúa trổ xong.


Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.

1900 9999