0

Thuốc trừ bệnh

TRIDOZOLE 75WG

(Tricyclazole 75% w/w)

Công dụng:

- Tridozole 75WG là thuốc trừ bệnh nhóm Triazole, thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài.

- Tridozole 75WG đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) trên cây lúa.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0.2 kg/ha. Pha 12g/25 lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc khi lúa trổ 5 – 7% và khi lúa trổ xong.


Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.

1900 9999