0

Thuốc trừ bệnh

TRIDOZOLE 45SC

(Tricyclazole 450g/l)
Công dụng:
- Tridozole 45SC là thuốc trừ bệnh nhóm Triazole, thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài.
- Tridozole 45SC đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) trên cây lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 0.3 – 0.5 l/ha. Pha 20 – 30 ml/25 lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện (đạo ôn lá), nên phun phòng khi lúa mới trổ và khi lúa trổ đều (đạo ôn cổ bông).

Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.
1900 9999