test

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis
Tin tức khác

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Đồng Xanh được thành lập năm 2004 trên cơ sở  hợp nhất  03 công ty trách nhiệm hữu hạn, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. 

Xem chi tiết >>

Nhà máy sản xuất

Với mục tiêu lấy chất lượng là tiêu chí phát triển hàng đầu của Công ty, Chúng tôi luôn hướng đến các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, qui chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của Cục BVTV.

Xem chi tiết >>

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần ĐỒNG XANH trong các năm 2010-2020

Xem chi tiết >>