0

Thuốc điều hòa sinh trưởng

STOPLANT 5WP

(Uniconazole 5% w/w)

Công dụng:

- Stoplant 5WP là thuốc điều hòa sinh trưởng thế hệ mới, tác dụng ức chế tăng trưởng, phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ. Khống chế sự phát triển chiều cao cây, tạo thành bụi thấp, chống đổ ngã, chịu hạn tốt. Thuốc làm tăng số bông, tăng tỷ lệ đậu trái, tăng số hạt chắc trên bông, tăng năng suất cây trồng.

- Stoplant 5WP được đăng ký sử dụng trên lúa, lạc


Hướng dẫn sử dụng:

- Liều lượng:

Lúa: 0,2 – 0,25 kg/ha. Pha 10 gr/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm 40- 50 ngày sau sạ.

Lạc: 0,25- 0,3 kg/ha. Pha 10- 15 gr/ bình 16 lít nước, phun 320- 400 lít nước/ha vào thời điểm 15 ngày sau khi gieo hạt


Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.

1900 9999