0

Thuốc trừ sâu rầy

STARTUS 150SC

(Clofentezine 100g/l + Fenpyroximate 50g/l)
Công dụng:
- Startus 150SC lả thuốc trừ sâu có hiệu lực phòng trừ cao với tất cả các giai đoạn sinh trưởng của nhện: trứng, nhện non và nhện trưởng thành, ít khả năng gây kháng thuôc, Thuốc ít độc với người, vật nuôi và môi trường. Thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc và hiệu lực cao với nhiều loại nhện hại cây trồng.
- Thuốc đăng ký trừ nhện đỏ hại cây đào cảnh.

Hướng dẫn sử dụng:
Sử dụng pha theo tỉ lệ 0,15%, pha 15 ml cho bình 10 lít nước, phun ướt tán lá. Phun ngay khi thấy nhện xuất hiện.

Thời gian cách ly thuốc là  7 ngày.
1900 9999