0

Thuốc trừ bệnh

STAR.TOP 325SC

(Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l)

Công dụng:

- Star.top 325SC là hỗn hợp 2 loại thuốc trừ bệnh thế hệ mới có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, phổ tác dụng rất rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên cây trồng. Thuốc có hiệu lực trừ bệnh nhanh, mạnh và kéo dài.

- Star.top 325SC được đăng ký để trừ đạo ôn hại lúa.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 500ml/ha. Pha 25ml/25 lít nước, phun 500 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện đối với đạo ôn lá, đối với đạo ôn cổ bông nên phun phòng khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều.


Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.

1900 9999