0

Thuốc trừ bệnh

STAR.DX 250SC

(Azoxystrobin 250g/l)

Công dụng:

- Star.DX 250SC là thuốc trừ bệnh thế hệ mới có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, phổ tác dụng rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên cây trồng. Thuốc có hiệu lực trừ bệnh nhanh, mạnh và kéo dài.

Thuốc lưu dẫn hướng lên và phân bố đều nên sẽ bảo vệ tốt các chồi non mới ra. Thuốc ít độc với người, môi trường và côn trùng có ích. Thuốc an toàn với cây trồng.

- Star.DX 250SC  được đăng ký để trừ khô vằn, vàng lá, đạo ôn, lem lép hạt/lúa; thán thư/ớt, xoài, dưa hấu


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 300- 400 ml/ha. Pha 12ml thuốc cho bình 16 lít nước, phun 500 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện, riêng đối với đạo ôn cổ bông nên phun phòng khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều.


Thời gian cách ly thuốc là 5-7 ngày.

 

1900 9999