0

Thuốc trừ bệnh

RIDOMAN 720WP

(Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg )
Công dụng:
-  Ridoman 720WP là sự hỗn hợp hoàn hảo của 2 hoạt chất Mancozeb và Metalaxyl, có khả năng bám dính tốt, tác dụng tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn mạnh, bảo vệ cây trồng chống lại nhiều sự tấn công của các loại nấm gây bệnh.
- Ridoman 720WP đăng ký phòng trị bệnh chết nhanh trên cây tiêu.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 600- 900 gr/ha. Pha 50 –70g cho bình 20- 25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện hoặc phun ngừa khi thấy điều kiện thích hợp cho bệnh phát triển.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999