0

Thuốc trừ sâu rầy

NYPYDO 75WP

Nitenpyram 50% w/w + Pymetrozine 25% w/w
1. Công dụng:
- Nypydo 75WP là hỗn hợp hai thuốc trừ sâu, rầy thế hệ. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh nên hiệu lực của thuốc nhanh, mạnh và kéo dài, ít bị mưa rửa trôi.
- Nypydo 75WP đặc trị các loại côn trùng chích hút như: rầy, rệp, bọ trĩ, nhện đỏ...
- Thuốc diệt được cả rầy non và rầy trưởng thành.
- Thuốc ít độc thiên địch, con người, động vật thủy sinh, ong phù hợp với chương trình rau quả sạch.
2. Hướng dẫn sử dụng:
- Rầy nâu/lúa: Liều lượng 250g/ha. Pha 15g/bình 25 lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 – 3 xuất hiện, mật độ khoảng 20 – 40 con/khóm hoặc 2 – 5 con/dảnh.
Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999