Một số côn trùng gây hại trên cây LÚA

MỘT SỐ CÔN TRÙNG VÀ NHỆN HẠI TRÊN LÚA

Trên đồng ruộng vùng nhiệt đới có rất nhiều loại côn trùng gây hại trên lúa, có khoảng 30 loài gây hại chính, chúng gây hại theo nhiều kiểu khác nhau.
Phần lớn những côn trùng gây hại có thể chia làm 2 nhóm căn cứ vào khẩu biện của chúng:
- Nhóm cắn phá: các loài sâu ăn lá như: sâu phao, sâu keo, sâu cuốn lá… Nhóm hại thân: các loài sâu đục thân.
- Nhóm chích hút: côn trùng chích hút mô cây và hút nhựa làm cây héo hoặc mất máu xanh hoặc có thể truyền bệnh virus. Đại diện: rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy cánh trắng…

1. RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal.) xem chi tiết>>

2. SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM (Scirpophaga incertulas) xem chi tiết>>

3. SÂU CUỐN LÁ NHỎ  (Cnaphalocrocis medinalis) xem chi tiết>>

4. SÂU CUỐN LÁ LỚN (Pamaraguttata Bremer) xem chi tiết>>

5. MUỖI HÀNH (Orselia oryzae) xem chi tiết>>

6. NHỆN  HẠI GIÉ LÚA ( Steneotarsonemus skinki) xem chi tiết>>

7. RẦY CÁNH TRẮNG xem chi tiết>>

8. SÂU ĐỤC BẸ xem chi tiết>>

9. SÂU PHAO (Nymphula depunctalis) xem chi tiết>>

10. SÂU KEO (Spodoptera mauritia Boisduvan) xem chi tiết>>

11. SÂU CẮN GIÉ xem chi tiết>>

12. BỌ XÍT DÀI (Leptocorisa acuta) xem chi tiết>>

13. BỌ TRĨ (bù lạch) (Baliothrips biformis) xem chi tiết>>

 

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis
Tin tức khác

Một số bệnh gây hại trên cây LÚA

Một số bệnh thường gặp trên lúa như:  - Bệnh cháy lá - Bệnh đốm vằn (ung thư) - Bệnh cháy bìa lá - Bệnh vàng lá (chín sớm) - Bệnh lùn xoắn lá - Bệnh lem lép hạt .......  

Xem chi tiết >>