0

Thuốc trừ ốc

MOSSADE 700WP

(Niclosamide 700g/kg)

Công dụng:

- Mossade 700WP là thuốc đặc trị ốc có tác động xông hơi và vị độc. Thuốc phá hủy hệ thống hô hấp và tiêu hóa làm ốc chết nhanh chóng, thuốc diệt trừ tận gốc ốc bươu vàng hại lúa.

- Mossade 700WP đăng ký trừ ốc bươu vàng hại lúa.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0.4 – 0.5 kg/ha. Pha 25- 35g/bình 16- 25 lít nước, phun 600 lít nước/ha, phun thuốc trước khi sạ hoặc sau khi sạ 24 giờ. Khi phun ruộng cần đủ ẩm và có nước xâm xấp.

Lưu ý: Không phun thuốc trên ruộng không chủ động nước, tránh phun thuốc khi nước ngập đọt lúa. Thuốc độc với cá.


Thời gian cách ly không xác định.

1900 9999