0

Thuốc trừ sâu rầy

MOSPHA 80EC

(Acetamiprid 30g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l)
Công dụng:
- Mospha 80EC là hỗn hợp thuốc trừ sâu có 3 tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh. Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt trừ hiệu quả nhiều loại sâu hại cây trồng.
- Mospha 80EC diệt trừ hiệu quả sâu cuốn lá hại lúa, sâu khoang hại đậu tương (đậu nành).

Hướng dẫn sử dụng:
Dùng 0,3 – 0,4 l/ha. Pha 15 – 20ml thuốc/16 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu tuổi 1 - 2.

Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.
1900 9999