0

Thuốc trừ bệnh

LIBERO 800WP

(Dimethomorph 200g/kg + Ziram 600g/kg )

Công dụng:

-  Libero 800WP là thuốc trừ nấm bệnh hỗn hợp, phổ rộng, khả năng bám dính tốt trên bề mặt thân lá, có hiệu lực cao phòng trừ nhiều loại bệnh hại do nấm trên nhiều loại cây trồng khác nhau.

- Libero 80WP đăng ký phòng trị bệnh chết nhanh/ hồ tiêu


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 750- 900gr/ha. Pha 35g cho bình 16- 18 lít nước (khoảng 0,2%), phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện.


Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.

1900 9999