0

Thuốc trừ bệnh

INDIAVIL 5SC

(Hexaconazole 5% w/w)

Công dụng:

- Indiavil 5SC là thuốc trừ bệnh nhóm Triazole có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài. Thuốc có phổ tác dụng rộng, phòng trị hiệu quả nhiều loại bệnh trên cây trồng, giúp cây giữ xanh bộ lá.

- Indiavil 5SC phòng trị hiệu quả bệnh lem lép hạt, khô vằn hại lúa; thán thư điều, xoài; rỉ sắt cà phê; nấm hồng, vàng rụng lá cao su; đốm lá lạc.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0.85 – 1 l/ha. Pha 50 – 60 ml/25 lít nước, phun 400 - 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh mới xuất.


Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.

1900 9999