0

Thuốc trừ sâu rầy

IMITOX 20SL

(Imidacloprid 200 g/l)
Công dụng:
- Imitox 20SL là thuốc trừ sâu, rầy thế hệ mới, đặc trị côn trùng chích hút. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) rất mạnh, hiệu lực cao và kéo dài.
- Imitox 20SL được đăng ký để trừ rầy hại lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 150 ml/ha. Pha 10ml thuốc/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999