0

Thuốc trừ sâu rầy

IMITOX 10WP, 700WG

(Imidacloprid 10% w/w, 70%W/W)
Công dụng:
- Imitox là thuốc trừ sâu, rầy thế hệ mới, đặc trị côn trùng chích hút. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) rất mạnh, hiệu lực cao và kéo dài.
- Imitox 10WP được đăng ký để trừ Bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/cà phê.
- Imitox 700WG được đăng ký trừ bọ trĩ/ lúa, rệp sáp/ cà phê, xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: Imitox 10WP 0,4 kg/ha. Pha 25g thuốc/25 lít nước.
Imitox 700WG: 30- 40gr/ha. Phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999