0

Thuốc trừ sâu rầy

IMI.R4 40WP

(Buprofezin 25% w/w + Imidacloprid 15%)
Công dụng:
- IMI.R4 40WP là hỗn hợp giữa thuốc trừ sâu, rầy thế hệ mới và thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng (chống lột xác). Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh. Thuốc diệt được cả trứng, rầy non và rầy trưởng thành.
- IMI.R4 40WP được đăng ký để trừ Rầy nâu/ lúa; rệp sáp/cà phê; bọ xít muỗi, bọ trĩ/ điều; rầy xanh/ bông vải.

Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng: 0,3kg/ha. Pha 20g/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, rầy tuổi nhỏ.
1900 9999