0

Thuốc trừ sâu rầy

IMIDA 10WP

(Imidacloprid 10% w/w)
Công dụng:
- Imida 10WP là thuốc trừ sâu, rầy thế hệ mới, đặc trị côn trùng chích hút. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) rất mạnh, hiệu lực cao và kéo dài.
- Imida 10WP được đăng ký để trừ bọ trĩ hại lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 0,4 kg/ha. Pha 25g thuốc/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999