0

Thuốc trừ bệnh

HOTISCO 300EC

(Propiconazole 150g/l + Difenoconazole 150g/l)

Công dụng:

- Hotisco 300EC thuốc trừ nấm bệnh hỗn hợp có tác động nội hấp mạnh, di chuyển nhanh trong cây nên hiệu lực phòng trừ bệnh nhanh và kéo dài. Thuốc ít bị rửa trôi.

- Thuốc có phổ trừ bệnh rộng, phòng và trị nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng.

- Hotisco 300EC đăng ký phòng trừ bệnh lem lép hạt hại lúa, bệnh rỉ sắt trên cà phê và đốm lá trên đậu tương.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0,2- 0,3 lít /ha. Pha 10- 15 ml/20 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện đối với đạo ôn lá, đối với đạo ôn cổ bông nên phun phòng khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều. Các bệnh khác phun ướt đều tán lá khi bệnh mới xuất hiện.


Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.

1900 9999