0

Thuốc điều hòa sinh trưởng

HIGHPLANT 10WP

(Gibberellic acid 10% w/w)

Công dụng:

- Highplant 10WP là thuốc điều hòa sinh trưởng, giúp phá miên trạng hạt lúa, kích thích hạt, củ nẩy mầm nhanh, đều. Thuốc kích thích phát triển thân lá, giúp ra hoa đồng loạt, tăng số hạt trên bông. Giúp cây chống chịu tốt với thời tiết bất lợi, phục hồi nhanh sau khi bị sâu bệnh tấn công.

- Highplant 10WP được đăng ký điều hòa sinh trưởng lúa.


Hướng dẫn sử dụng:

- Liều lượng: 30 – 40g/ha. Pha 2 – 2.5g/25 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc lên mạ trước khi nhổ cấy 2 – 5 ngày, phun thuốc khi lúa bắt đầu có đòng và trước khi trổ.


Thời gian cách ly thuốc: không xác định.

1900 9999