0

Thuốc trừ bệnh

HEXTRIC 250SC

(Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l)

Công dụng:

- Hextric 250SC là hỗn hợp 2 loại thuốc trừ bệnh nhóm Triazole có tác động tiếp xúc, nội hấp (lưu dẫn) mạnh, thấm sâu qua lá, di chuyển và phân bố đều khắp cây trồng. Thuốc có hiệu lực trừ bệnh nhanh, mạnh và kéo dài. Thuốc có phổ tác dụng rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên cây trồng.

- Hextric 250SC được đăng ký để trừ đạo ôn lem lép hạt, khô vằn hại lúa.


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 0.8 – 1 lít/ha. Pha 50 –60ml/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.


Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.

1900 9999