0

Thuốc trừ cỏ

HERSTOP 200SL

Glyfosinate ammonium 200g/l
1. Công dụng:
- Herstop 200SL là thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, không chọn lọc. Thuốc có tác động tiếp xúc nhanh, mạnh diệt trừ hầu hết các loại cỏ hằng niên và đa niên như: cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ mần trầu, cò mật, cỏ đuôi chồn, cỏ lác, cỏ gấu, dền gai, vòi voi,....
- Herstop 200SL làm cây cỏ chết hoàn toàn trong 7 – 14 ngày sau khi phun thuốc.
- Herstop 200SL an toàn cho môi trường, không ảnh hưởng đến đất trồng trọt.
2. Hướng dẫn sử dụng:
- Cỏ dại/vườn cà phê: Liều lượng 2 lít/ha, pha 125ml/bình 25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha.
- Thời gian cách ly: không xác định.
Lưu ý:
- Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tránh để thuốc dính vào phần xanh của cây trồng.
- Không dùng nước đục, nước có phèn để pha thuốc.
1900 9999