0

Thuốc trừ cỏ

HERRICE 10WP

(Pyrazosulfuron - Ethyl 10% w/w)

Công dụng:

- Herrice 10WP là thuốc trừ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm. Thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, có tính chọn lọc.

- Herrice diệt trừ hầu hết các loại cỏ trên ruộng lúa sạ và lúa cấy như cỏ cỏ lồng vực, cỏ chác, cỏ lác, rau bợ, rau mác, rau dừa.


Hướng dẫn sử dụng:

- Liều lượng: 0.2 – 0.3 kg/ha, pha 15 – 25 g/25lít nước, phun 320 lít nước/ha, phun thuốc sau khi sạ, cấy 4 ngày. Khi phun ruộng phải bằng phẳng, đủ ẩm hoặc xăm xắp nước và giữ nước tối thiểu 3 ngày sau khi phun.

1900 9999