0

Thuốc trừ bệnh

HATSANG 40EC

(Flusilazole 400g/l)
Công dụng:
- Hatsang 40EC là thuốc trừ nấm bệnh thế hệ mới thuộc nhóm Triazole, có tính nội hấp mạnh nên ít bị rửa trôi do nước mưa.
- Thuốc tác động phổ rộng, phòng trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng.
- Thuốc đăng ký phòng trừ bệnh lem lép hạt hại lúa.
 
Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 0,2 lít/ha. Pha 10 ml/20 lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc khi lúa bắt đầu trổ, phun lần 2 khi lúa trổ đều.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999