0

Thuốc điều hòa sinh trưởng

GIBTA 20TB

(Gibberellic acid 20% w/w)

Công dụng:

- Gibta 20TB là thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, giúp phá miên trạng hạt, kích thích hạt, củ nẩy mầm nhanh, đều. Thuốc kích thích phát triển thân lá, giúp ra hoa đồng loạt, tăng số hạt trên bông. Giúp cây chống chịu tốt với thời tiết bất lợi, phục hồi nhanh sau khi bị sâu bệnh tấn công.

- Gibta 20TB được đăng ký sử dụng kích thích sinh trưởng sinh trưởng trên lúa, dưa chuột, dưa hấu và đậu.


Hướng dẫn sử dụng:

- Lúa: pha 5gr cho 100- 200 lít nước. Ngâm hạt giống trong 36 giờ trước khi ủ hoặc phun lên mạ trước khi nhổ cấy 2-5 ngày; Phun lúa khi có đòng và khi bắt đầu trổ.

- Dưa chuột, dưa hấu, đậu cô ve: pha 5gr cho 125 -200 lít nước. Phun sau trồng 7- 10 ngày, sau đó cách 10- 15 ngày phun 1 lần đến trước khi thu hoạch 10 ngày.

- Lượng nước phun 400- 600 lít/ha


Thời gian cách ly thuốc: 5 ngày.

1900 9999