0

Thuốc trừ bệnh

FOSCY 72WP

(Cymoxanil 8% W/W + Fosetyl-aluminium 64%w/w)
Công dụng:
-  Foscy 72WP là hỗn hợp 2 loại hoạt chất thuốc trừ bệnh có tác động tiếp xúc và lưu dẫn 2 chiều, lưu dẫn từ lá xuống thân, rễ và ngược lại. Thuốc thâm nhập và di chuyển nhanh trong cây, diệt trừ nấm bệnh trong lá, thân, rễ, chồi non. Thuốc phòng trừ bệnh phổ rộng, hiệu lực kéo dài
- Foscy 72WP đăng ký phòng trị bệnh chết cây con/ thuốc lá, chết nhanh/ hồ tiêu

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 0,8 – 1.2 kg/ha. Pha 30 –50g/16 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999