0

Thuốc trừ bệnh

FORBINE 75WP

(Tricyclazole 75% w/w)
Công dụng:
- Forbine 75WP là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài.
- Forbine 75WP đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) trên cây lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 0.2 – 0.3 kg/ha. Pha 12 –20g/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi lúa trổ 5 – 7% và khi lúa trổ xong.

Thời gian cách ly thuốc là 10 ngày.
1900 9999