0

Thuốc trừ cỏ

FENPRE 300EC

(Pretilachlo 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/
Công dụng:
- Fenpre 300EC  là thuốc trừ cỏ nội hấp (lưu dẫn), tiền nẩy mần có tính chọn lọc cao. Thuốc được hấp thu vào rễ và mần cây cỏ, kìm hãm sự phân chia tế bào làm cỏ ngừng phát triển và chết.
- Fenpre 300EC diệt trừ hầu hết các loại cỏ trên ruộng lúa như cỏ hòa bản (cỏ lồng vực, đuôi phụng), cỏ năn lác (cỏ cháo, chác, u du...), cỏ lá rộng (rau mác bao, cỏ xà bông). Đặc biệt thuốc còn diệt được lúa cỏ, lúa rài trên ruộng lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 1 – 1.2 l/ha, pha 50 – 60ml/16lít nước, phun 320 lít nước/ha, phun thuốc sau khi sạ từ 0 – 3 ngày. Khi phun ruộng phải đủ ẩm, cho nước vào ruộng 1 -2 ngày sau phun.
1900 9999