0

Thuốc trừ sâu rầy

DOTRAMAT 150OD

Spirotetramat 150 g/l
1. Công dụng:
- Dotramat 150OD là thuốc trừ sâu thế hệ mới, có tác động vị độc và lưu dẫn 2 chiều cực mạnh (từ thân, lá xuống rễ và ngược lại), do đó thuốc có thể di chuyển trong toàn bộ cơ thể cây trồng bao gồm cả bề mặt lá và vỏ cây. Thuốc có hiệu lực cao, kéo dài, giảm số lần phun thuốc mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Dotramat 150OD diệt trừ được côn trùng gây hại ẩn núp hoặc không trúng thuốc, phun lên lá diệt được côn trùng hại rễ hay ở phần ngọn xa tầm phun thuốc. Do đó giảm dược chi phí và công phun thuốc.
- Dotramat 150OD chỉ diệt côn trùng chích hút hoặc ăn các bộ phận của cây đã hấp thu thuốc. Vì vậy thuốc ít ảnh hưởng đến thiên địch, môi trường, phù hợp với chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).
2. Hướng dẫn sử dụng:
- Bọ trĩ/xoài: Nồng độ pha 0.075%, pha 20ml/25 lít nước, phun 600 – 800 lít nước/ha, phun thuốc khi mật độ bọ trĩ 3 – 5 con/lá.
- Thời gian cách ly thuốc là 5 ngày.
1900 9999