Vĩnh Long

Liên hệ nhân viên thị trường:

 

Khu vực (huyện)

Nhân viên thị trường

Điện thoại

 Bình Minh - Tam Bình - Mang Thích - Vũng Liêm - Trà Ôn 

Cao Đức Năng 082 749 99 08
Bình Tân Trần Văn Tám 082 749 99 12
 

 

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis