Sóc Trăng

Các đại lý cấp 1 phân phối tại Sóc Trăng


ĐL Trần Văn Khải: Ấp 8 ,Xã  Ba Trinh ,H Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Liên hệ nhân viên thị trường:


Khu vực (huyện)

Nhân viên thị trường

Điện thoại

Xuân Hòa, Kế Sách

 Lại Hợp Hồng

 082 749 99 10

TP. Sóc Trăng - Châu Thành - Kế Sách - Mỹ Tú - Mỹ Xuyên

 Nguyễn Hồng Quan

 09 15 93 71 78

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis