Kiên Giang

Các đại lý cấp 1 phân phối tại Kiên Giang

- Vũ Thị Mỹ Hạnh: 85, ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, H. Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Liên hệ nhân viên thị trường:

Khu vực (huyện)

Nhân viên thị trường

Điện thoại

 Tân Hiệp - Giồng Riềng - Châu Thành - An Biên

 Vũ Phan Dũng

 098 445 62 38

Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis