Qui trình sử dụng thuốc BVTV

Qui trình sử dụng thuốc BVTV Đồng Xanh trên cây lúa


Chia sẽ:

Facebook Twitter Google+ ZingMe Email Addthis
Tin tức khác

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng

Trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng có nhiều sinh vật hại (SVH) và có một số SVH xuất hiện trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, kể cả thời gian đang thu hoạch. Do đó để bảo vệ năng suất cây trồng và giữ cho sản phẩm có mẫu mã đẹp khi bán, người nông dân thường sử dụng thuốc...

Xem chi tiết >>