Cây lương thực

Một số bệnh thường gặp trên lúa như: 

- Bệnh cháy lá

- Bệnh đốm vằn (ung thư)

- Bệnh cháy bìa lá

- Bệnh vàng lá (chín sớm)

- Bệnh lùn xoắn lá

- Bệnh lem lép hạt
.......

 

Xem chi tiết >>

Một số côn trùng hại lúa như:


- Rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) 

Sâu đục thân hai chấm (Scirpophaga incertulas) 

- Sâu cuốn lá nhỏ  (Cnaphalocrocis medinalis) 

- Sâu cuốn lá lớn (Pamaraguttata Bremer) 

- Muỗi hành (Orselia oryzae) 

- Nhện gié ( Steneotarsonemus skinki) 
.....

Xem chi tiết >>