0

Thuốc trừ bệnh

CYTHALA 75WP

(Cymoxanil 15% w/w + Chlorothalonil 60%w/w)
Công dụng:
- Cythala 75WP là thuốc trừ bệnh hỗn hợp có tác động tiếp xúc, nội hấp (lưu dẫn) mạnh, hiệu lực trừ bệnh nhanh, mạnh và kéo dài. Thuốc có phổ tác dụng rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng.
- Cythala 75WP được đăng ký để trừ khô vằn hại lúa; rỉ sắt hại đậu tương (đậu nành), cà phê.

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 0,3 – 0,75 kg/ha. Pha 100 –200g/100 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999