0

Thuốc trừ sâu rầy

CYRUX 25EC

(Cypermethrin 25%)
Công dụng:
- Cyrux 25EC là thuốc trừ sâu có tác dụng tiếp xúc, vị độc mạnh, hiệu lực diệt sâu nhanh. Ngòai ra thuốc còn có tác dụng xua đuổi và làm sâu biếng ăn.
- Cyrux 25EC ít độc với động vật máu nóng, phân hủy nhanh trong đất.
- Cyrux 25EC có phổ tác động rộng, được đăng ký trừ sâu xanh trên bông vải và sâu đục bông xoài 

Hướng dẫn sử dụng:
- Sử dụng 0,2- 0,3 lít/ha; Pha 10-12 ml thuốc cho bình 16 lít, phun ướt tán lá.

Thời gian cách ly thuốc là  14 ngày.
Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1- 2)
1900 9999