0

Thuốc trừ sâu rầy

CYPETOX 500EC

(Cypermethrin 500g/lít)
Công dụng:
- Cypetox 500EC là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh , hiệu lực diệt sâu nhanh và kéo dài. Thuốc còn có tác động xua đuổi và gây biếng ăn cho sâu.
- Thuốc độc thấp với động vật máu nóng và thiên địch.
- Cypetox 500EC đăng ký diệt trừ sâu cuốn lá hại lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng: 0,2 l/ha. Pha 10ml/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, rầy tuổi nhỏ.

Thời gian cách ly thuốc là 14 ngày.
1900 9999