0

Thuốc trừ sâu rầy

CARPRO 3.6EC

Abamectin 3.6%w/w
Công dụng:
- Carpro 3.6EC là thuốc trừ sâu, nhện thế hệ mới, có nguồn gốc sinh học. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu nhanh.
- Carpro 3.6EC diệt trừ hiệu quả sâu cuốn lá hại lúa; dòi đục lá cà chua, sâu xanh trên cải xanh.

Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng: 75 – 150ml/ha. Pha 5 – 15ml/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, nhện tuổi nhỏ.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999