0

Thuốc trừ cỏ

BUTAFIT

(Butachlor 320g/l + chất an toàn Fenclorim 50g/l)

Công dụng:

- Butafit 320EC  là thuốc trừ cỏ nội hấp (lưu dẫn), tiền nẩy mần có tính chọn lọc. Thuốc được hấp thu dễ dàng qua tất cả các bộ phận của cây cỏ như rễ và mần cây cỏ. Thuốc có chất an toàn nên hiệu quả trừ cỏ cao và an toàn cho cây lúa, không gây chết lúa ở nơi đọng vũng.

- Butafit 320EC diệt trừ hầu hết các loại cỏ trên ruộng lúa như cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ năn, cỏ cháo, chác, cỏ lác, cỏ lá rộng...


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 1 – 1.5 l/ha, pha 40 – 60ml/16lít nước, phun 400 - 500 lít nước/ha, phun thuốc sau khi sạ từ 1 – 4 ngày. Khi phun ruộng phải đủ ẩm, cho nước vào ruộng 2 -3 ngày sau phun.

1900 9999