0

Thuốc trừ sâu rầy

BINOVA 45WP

Acetamiprid 20% w/w + Buprofezin 25% w/w
Công dụng:
- Binova 45WP là hỗn hợp giữa thuốc trừ sâu, rầy thế hệ mới và thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh. Thuốc diệt được cả trứng, rầy non và rầy trưởng thành.
- Binova 45WP được đăng ký để trừ rầy hại lúa.

Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng: 0,3kg/ha. Pha 20g/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy cám ra rộ. Không phun thuốc kể từ khi lúa trổ.
1900 9999