0

Thuốc điều hòa sinh trưởng

BIDAMIN 15WP

(Paclobutrazol 15% w/w)

Công dụng:

- Bidamin 15WP là thuốc ức chế tăng trưởng có tác dụng phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ. Khống chế sự phát triển chiều cao cây, tạo thành bụi thấp, chống đổ ngã, chịu hạn tốt. Thuốc làm tăng số bông, tăng tỷ lệ đậu trái, tăng số hạt chắc trên bông, tăng năng suất cây trồng.

- Bidamin 15WP được đăng ký sử dụng trên lúa, lạc (đậu phộng).


Hướng dẫn sử dụng:

- Liều lượng:

* Lúa: 0.8 – 1 kg/ha. Pha 40 - 50g/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm 20 ngày và 40 ngày sau sạ.

* Lạc: 0.5 – 0.6 kg/ha. Pha 20 - 25g/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm lạc đang trổ hoa đều.


Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.

1900 9999