0

Thuốc trừ cỏ

ATRACO 500SC

(Atrazine 500g/l)

Công dụng:

Atraco 500SC là thuốc trừ cỏ nội hấp qua lá và rễ, được sử dụng để trừ các loại cỏ dại trên ngô như: cỏ mần trầu, cò mật, cỏ chỉ, cỏ đuôi chồn, cỏ lác, cỏ gấu, dền gai, vòi voi,....


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 2.5 l/ha, pha 60 – 70ml/16lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 1 ngày. Khi phun đất ruộng phải đủ ẩm,


Thời gian cách ly: không xác định.

1900 9999