0

Thuốc trừ cỏ

AMESIP 80WP

(Ametryn 80%w/w)

Công dụng:

- Amesip 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc diệt các loại cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm. Thuốc có tác động nội hấp qua lá và rễ, được sử dụng để trừ các loại cỏ dại mọc từ hạt trên mía và ngô như: cỏ mần trầu, cò mật, cỏ đuôi chồn, cỏ lác, cỏ gấu, dền gai, vòi voi,....


Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng: 2- 5 kg/ha, pha 100gr cho 10 lít nước, phun 400-600 lít nước/ha, phun sớm ngay sau khi cỏ mọc. Trên mía phun trước khi mía mọc được 2-3 lá. Tránh phun trực tiếp vào lá cây trồng. Khi phun đất ruộng phải đủ ẩm,


Thời gian cách ly: 45 ngày

1900 9999