0

Thuốc trừ sâu rầy

ALPHADOR 50EC

(Alpha-cypermethrin 30g/lít + Imidacloprid 20g/lí
Công dụng:
- Alphador 50EC là thuốc trừ sâu hỗn hợp có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn, hiệu lực diệt sâu nhanh và kéo dài.
- Alphador 50EC diệt trừ hiệu quả bọ xít, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; bọ xít muỗi/điều; rệp vảy/ cà phê; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ hồ tiêu.
 
Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng: 0,4 – 0,6 l/ha. Pha 20– 30ml/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, rầy tuổi nhỏ.
 
- Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999