0

Thuốc trừ cỏ

ALIBOM 500EC

(Acetochlor 500g/l)
Công dụng:
- Alibom 500EC là thuốc trừ cỏ nội hấp qua mầm chồi và rễ, được sử dụng để trừ các loại cỏ dại trên lạc (đậu phộng) và sắn (mì) như: cỏ mần trầu, cò mật, cỏ chỉ, cỏ đuôi chồn, cỏ lác, cỏ gấu, dền gai, vòi voi,....

Hướng dẫn sử dụng:
Liều lượng: 1 – 1.5 l/ha, pha 30 – 40ml/16lít nước, phun 400 - 500 lít nước/ha, phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 1-2 ngày hoặc ngay sau khi đặt hom giống. Khi phun đất ruộng phải đủ ẩm.

Thời gian cách ly: không xác định.
1900 9999