0

Thuốc trừ sâu rầy

ABATIMEC 3.6EC

(Abamectin 3.6%w/w)
Công dụng:
- Abatimec 3.6EC là thuốc trừ sâu, nhện thế hệ mới, có nguồn gốc sinh học. Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu nhanh.
- Abatimec 3.6EC diệt trừ hiệu quả nhện gié, sâu cuốn lá hại lúa; bọ trĩ hại dưa hấu; nhện đỏ hại cam.

Hướng dẫn sử dụng:
- Liều lượng: 100 – 200ml/ha. Pha 5 – 15ml/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, nhện tuổi nhỏ.

Thời gian cách ly thuốc là 7 ngày.
1900 9999